Новина
Протокол от заседание на комисията по проверка за съответствие с условията за прием на членове в гражданския съвет към Националния съвет по антикорупционни политики (НСАП), проведено на 31.01.2019 г.
2/26/2019

Моля изтеглете протокола в прикачения файл

Протокол