Областни съвети

Във всичките 28 областни администрации са създадени съ заповед на съответния областен управител Областни обществени съвети за превенция и противодействие на корупцията. Членове на съветите са представители на органите на териториалната изпълнителна власт, неправителствени организации, местния бизнес и регионалните медии. Всеки съвет е приел правила за работа. Заседанията се провеждат веднъж месечно.