Нормативна уредба
 
 
Основна нормативна база
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики 

Доклад относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 136 от 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики

Оценка на въздействие

Постановление № 207 от 25 септември 2018 г. за изменение и допълнение на Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики.

Заповед № Р-155 от 11.10.2018 г.