Новини
 
Документи
02.4.2019 г.

Протокол от заседание на комисията по проверка за съответствие с условията за прием на членове в гражданския съвет към Националния съвет по антикорупционни политики (НСАП), проведено на 31.01.2019 г.
26.2.2019 г.

Моля изтеглете протокола в прикачения файл

Протокол
СЪОБЩЕНИЕ-ПОКАНА
11.1.2019 г.

Моля изтеглете съобщението-покана от файла.

Покана
12345678910...