Новини
 
Протокол от заседание на комисията по проверка за съответствие с условията за прием на членове в гражданския съвет към Националния съвет по антикорупционни политики (НСАП), проведено на 31.01.2019 г.
26.2.2019 г.

Моля изтеглете протокола в прикачения файл

Протокол
СЪОБЩЕНИЕ-ПОКАНА
11.1.2019 г.

Моля изтеглете съобщението-покана от файла.

Покана
ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ, ПРОВЕДЕНО НА 02 ФЕВРУАРИ 2018 Г.
02.2.2018 г.

12345678910...