Новини
 
Обобщен доклад за дейността на инспекторатите (2015)
11.4.2016 г.

Изтеглете доклада в прикачения линк.

Обобщен доклад
Годишен доклад за дейността на Главен инспекторат (2015)
11.4.2016 г.

Изтеглете доклада в прикачения линк.

Годишен доклад
Методология за обучения на инспектори от инспекторатите за административен контрол по чл. 46 и чл. 46а
20.11.2015 г.

Методология за обучения на инспектори от инспекторатите за административен контрол по чл. 46 и чл. 46а от Закона за администрацията по прилагането на Методиката за оценка на корупционния риск в администрацията

Методология
12345678910...