Новини
 
Протокол от заседание на Националния съвет по антикорупционни политики
20.7.2017 г.

Пълният текст на протокола може да намерите в прикачения документ

Документ
Поименен състав на Националния съвет по антикорупционни политики
19.7.2017 г.

Пълният състав може да намерите в прикачения документ

Документ
Обобщен доклад за дейността на инспекторатите (2015)
11.4.2016 г.

Изтеглете доклада в прикачения линк.

Обобщен доклад
12345678910...