• ООСБК
 
 
Контакти
Комисия за превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет
адрес: 1194 София бул. "Дондуков” №1
Телефони за подаване на сигнали за корупция:
Министерство на външните работи: 0800 16 070
Министертво на образованието и науката: 0800 16 111
Министерство на държавната политика при бедствия и аварии: 0800 20 112
Министерство на вътрешните работи: 02 / 982 22 22
Министерство на финансите: 0800 18 0 18
Министерство на правосъдието: 02 / 987 06 97; e-mail: anticorruption@justice.government.bg
Министерство на икономиката и енергетиката: 0800 11 070;
Министерство на земеделието и продоволствието: 0800 20 200;
Министертво на труда и социалната политика: 0800 11 617
Министерство на отбраната: 02 / 922 08 05
Министерство на регионалното развитие и благоустройството: 0800 11 918;
Министерство на транспорта: 02 / 940 9430
Министерство на културата: 0800 11 060
Министерство на здравеопазването: 02 / 930 11 52;
Национална агенция за приходите: 02 / 811 77 55
Агенция "Митници": 02 / 9859 45 04, 9859 44 96
Държавна агенция за метрология и технически надзор: 02 / 980 92 99
Български институт по метрология: 02 / 873 52 64; e-mail: e.pchelinski@bim.government.bg
Държавна агенция за младежта и спорта: 02 / 930 06 61, 930 05 12
Държавна агенция за закрила на детето: 02 / 933 90 14
Държавна агенция по туризъм: 0800 11 718 e-mail:

 
Комисия по превенция и противодействие на корупцията | Kontrax 2007