• ООСБК
 
 
Нормативна уредба
AdministrationLaw.doc
Закон за администрацията
150016 байта
RMS61.doc
Решение № 61 от 2.02.2006 г. на Министерския съвет
66048 байта
Methodological_Instructions.doc
Методически указания за контролните функции на инспекторатите и тяхното взаимодействие
80896 байта
Otchet2006_final.doc
Отчет за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за 2006 г.
111104 байта
Strategy2006-2008.doc
Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006 - 2008
121856 байта
EthicCode.doc
Етичен кодекс
48640 байта
Programa_za_izpalnenie.doc
Програма за изпълнение на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода юли - декември 2007 г.
200192 байта
Obobstena_info1-6_2007.doc
Обобщена информация за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за първите шест месеца на 2007 г.
214016 байта
OtchetI-VI_2007.doc
Отчет за изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за първите шест месеца на 2007 г.
363520 байта
Ustroistven-Pravilnic.rtf
Устройствен правилник на Министерски съвет и на неговата администрация
792571 байта
Imustestvo.rtf
Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
69307 байта
ConflictOfInterests.doc
Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
116224 байта
 
Комисия по превенция и противодействие на корупцията | Kontrax 2007